Machcińska, Lampart i Partnerzy – Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria.

Machcińska, Lampart i Partnerzy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. powstała w roku 2001 i od tego czasu świadczy profesjonalne usługi prawne dla przedsiębiorców z różnych sektorów i branż przemysłu.

Obecnie w skład Kancelarii wchodzi sześciu radców prawnych – specjalistów różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności: prawa gospodarczego, korporacyjnego, prawa górniczo-geologicznego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych i ochrony konkurencji.


Doświadczenie:

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zamówień publicznych. W roku 2013 na zlecenie naszych Klientów zaopiniowaliśmy ponad 180 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w przetargach ograniczonych i nieograniczonych, organizowanych przez Zamawiających z różnych sektorów, w tym z branży medycznej, ale i maszynowej, czy górniczej; udzieliliśmy kilkudziesięciu porad i wydaliśmy tyleż opinii prawnych z zakresu różnych zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych; zaopiniowaliśmy ponad 100 umów zawieranych w ramach zamówień publicznych; przygotowaliśmy szereg wystąpień do Zamawiających czy Wykonawców, odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie oraz skarg do Sądów Okręgowych w sprawach z zakresu zamówień publicznych; kilkanaście razy reprezentowaliśmy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie oraz Sądami Okręgowymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych; przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń i wielogodzinnych konsultacji wybranych zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców w rozumieniu prawa zamówień publicznych.

Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie spółek. W ramach bieżącej obsługi prawnej świadczymy kompleksowe usługi na rzecz kilkunastu podmiotów gospodarczych, w tym również spółek notowanych na GPW czy posiadających oddziały lub spółki zależne poza granicami kraju. W ramach stałej obsługi prawnej z zakresu prawa gospodarczego prowadzimy stałe dyżury i konsultacje w siedzibie naszych Klientów, udzielamy porad prawnych i opinii prawnych w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa gospodarczego, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, sądami arbitrażowymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach gospodarczych, w tym również w sprawach szczególnie skomplikowanych czy o wysokiej, wielomilionowej wartości przedmiotu sporu; w imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje i postępowania ugodowe; tworzymy, opiniujemy i konsultujemy projekty umów i porozumień handlowych. Kancelaria ma szczególnie bogate doświadczenie i jest ceniona wśród Klientów za wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm w zakresie przekształcania, restrukturyzacji czy optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Tylko w 2013 roku Kancelaria opracowała kilkanaście projektów, planów i harmonogramów fuzji, przejęć i innych przekształceń spółek prawa handlowego. Aktualnie Kancelaria prowadzi na rzecz swoich Klientów cztery procedury łączenia spółek, dwa procesy przekształceń spółek prawa handlowego oraz trzy transakcje sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kancelaria od początku swego istnienia szczególny nacisk kładzie na pomoc prawną Klientom w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Na rzecz naszych Klientów udzielamy porad prawnych i opinii prawnych w zakresie prawa upadłościowego oraz reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników w toku postępowania upadłościowego tak z możliwością zawarcia układu, jak i z likwidacją majątku upadłego. Aktualnie z reprezentujemy naszych Klientów w ponad 30 postępowaniach upadłościowych.

Stałymi klientami Kancelarii są m.in.

- spółki z grupy kapitałowej KOPEX Machinery S.A., specjalizującej się w dostawie górniczych kombajnów ścianowych i chodnikowych, aparatury elektrycznej dla górnictwa, obudów zmechanizowanych, uszczelnień do hydrauliki siłowej, sterowniczej i pneumatyki

- spółka PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp.j. – specjalizująca się w kompleksowych dostawach materiałów elektrotechnicznych dla górnictwa,

- spółka High Technology Machines Sp. z o.o. – specjalizująca się w dostawie i serwisie obrabiarek CNC OKUMA


Zakres świadczonych usług.

Działalność Kancelarii obejmuje zarówno świadczenie stałej obsługi prawnej, jak i pomoc prawną w konkretnej sprawie. Dostosowujemy rodzaj i intensywność świadczonej pomocy prawnej do potrzeb naszego klienta.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

- Prawo umów, w tym negocjowanie, przygotowywanie projektów umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych

- Prawo zamówień publicznych, w tym reprezentowanie zamawiających jak i wykonawców w postępowaniach przetargowych oraz w postępowaniach przed KIO i Sądami Powszechnymi

- Nieruchomości, inwestycje budowlane, prawo górnicze i geologiczne, prawo budowlane i zagospodarowania przestrzennego , w tym nadzór prawny nad realizacją obiektów budowlanych

- Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych we wszystkich instancjach,

- Prawo Spółek, fuzje, przejęcia, w szczególności kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,

- Prawo autorskie i własności przemysłowej, w tym doradztwo i reprezentowanie interesów klientów w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz obrotu takimi prawami,

- Prawo pracy i ubezpieczeń , w tym przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji jak również wewnętrznych regulacji dot. warunków pracy i płacy w zakładzie pracy,

- Prawo upadłościowe i naprawcze, w tym doradztwo i reprezentowanie dłużników i wierzycieli w toku postępowania upadłościowego,


Współpraca międzynarodowa:

Kancelaria należy do AVRIO Advocati (http://www.avrioadvocati.com/) Stowarzyszenie ma charakter globalny i zrzesza starannie dobrane i renomowane kancelarie prawne o działające m.in. w następujących krajach : Argentyna, Australia, Austria, Bułgaria, Brazylia, Kanada, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Anglia, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hong Kong, Irlandia, Włochy, Lichtenstein, Makao, Malta, Monaco, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szkocja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja. Dzięki członkostwu w AVRIO Advocati Kancelaria zapewnia swoim klientom profesjonalne wsparcie prawne we wszystkich niemal zakątkach świata.


Wynagrodzenie:

            Kancelaria stosuje różne systemy rozliczeń, w zależności od rodzaju sprawy i potrzeb klienta:

  • system rozliczeń godzinowych: wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin
  • system wynagrodzenia zryczałtowanego: wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, system stosowany jest przy zleceniach stałej obsługi
  • system wynagrodzenia indywidualnego : wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>