Archiwa kategorii: Wydarzenia

Bez tytułu

III Kongres Prawa Medycznego

Kancelaria informuje, iż dniach 4-5 grudnia 2014r. radca prawny Beata Machcińska uczestniczyła w sympozjum naukowo-szkoleniowym :

III Kongres Prawa Medycznego zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego w Krakowie. Na kongresie omawiane były aktualne problemy prawa medycznego, związane min. z kontrolą dokumentacji medycznej przez NFZ, elektroniczną dokumentacją medyczną,działalnością Wojewódzkich Komisji ds.orzekania o zdarzeniach medycznych, odpowiedzialnością karną personelu medycznego za leczenie bez zgody pacjenta,funkcjonowaniem dyrektywy transgranicznej, wykonywaniem świadczeń zdrowotnych odpłatnie przez SPZOZ, obowiązkami podmiotów leczniczych wynikającymi z Pakietu onkologicznego.

Fundusze europejskie dla firm w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020

Kancelaria informuje, iż w dniu 14 listopada 2014 r., radca prawny Beata Machcińska wzięła udział w konferencji szkoleniowej adresowanej do przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk gospodarczych pt. „Fundusze europejskie dla firm w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020” organizowanej przez Wyższą Szkołę HUMANITAS w Sosnowcu oraz Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.

Więcej na temat same konferencji można znaleźć na stronie http://humanitas.edu.pl/aktualnosci/Strony/W-Humanitas-rozmawiali-o-nowej-perspektywie-finansowej-UE-.aspx

Serdecznie zapraszamy do kontaktu podmioty zainteresowane poruszaną tematyką oraz poszukujące wsparcia czy też współpracy w realizacji projektów objętych funduszami europejskimi.

Marcin Lampart

Radca Prawny