Archiwa tagu: Prawo medyczne

Bez tytułu

III Kongres Prawa Medycznego

Kancelaria informuje, iż dniach 4-5 grudnia 2014r. radca prawny Beata Machcińska uczestniczyła w sympozjum naukowo-szkoleniowym :

III Kongres Prawa Medycznego zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego w Krakowie. Na kongresie omawiane były aktualne problemy prawa medycznego, związane min. z kontrolą dokumentacji medycznej przez NFZ, elektroniczną dokumentacją medyczną,działalnością Wojewódzkich Komisji ds.orzekania o zdarzeniach medycznych, odpowiedzialnością karną personelu medycznego za leczenie bez zgody pacjenta,funkcjonowaniem dyrektywy transgranicznej, wykonywaniem świadczeń zdrowotnych odpłatnie przez SPZOZ, obowiązkami podmiotów leczniczych wynikającymi z Pakietu onkologicznego.