Archiwa autora: Marcin Lampart

O Marcin Lampart

Marcin Lampart studiował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie w roku 2000 uzyskał tytułu – magister prawa . Po odbyciu aplikacji radcowskiej uzyskał tytuł i prawo wykonywania zawodu Radcy prawnego. Od 2008r. – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych 2010 – 2011r. Ważniejsze szkolenia: Prawo własności intelektualnej - grudzień 2013r. Prawo zamówień publicznych – styczeń 2010r. Prawo pracy – rozwiązania antykryzysowe – październik 2009r. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie zamówień publicznych. Zajmuje się także doradztwem w zakresie ochrony konkurencji i prawem antymonopolowym. W ramach Kancelarii odpowiada za współpracę międzynarodową i obsługę podmiotów zagranicznych. Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym

Skuteczność czynności z samym sobą.

20130101_011220Aktywność prawna w życiu prywatnym czy zawodowym wymaga czasami dokonania czynności prawnych przez pełnomocnika. Skorzystanie z pełnomocnika po prostu ułatwia życie. Są jednak okoliczności, gdy musimy być szczególnie ostrożni, aby czynności       prawne pełnomocnika były dla nas w pełni prawnie skuteczne.

Mowa tu o przypadkach, gdy pełnomocnik ma być drugą stroną transakcji. Prywatnie czy zawodowo zawierane umowy kupna – sprzedaży, zamiany, pożyczki itp., ale również umowy o pracę, o dzieło czy zlecenia nie mogą być dokonywane z naruszeniem art. 108 Kodeksu Cywilnego, który stanowi :

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

W takich przypadkach, dla uniknięcia sankcji nieważności czynności prawnej, dokonanej z naruszeniem art. 108 KC konieczne są stosowne prawne zabezpieczenia. Czytaj dalej