Archiwa tagu: prawnik

Skuteczność czynności z samym sobą.

20130101_011220Aktywność prawna w życiu prywatnym czy zawodowym wymaga czasami dokonania czynności prawnych przez pełnomocnika. Skorzystanie z pełnomocnika po prostu ułatwia życie. Są jednak okoliczności, gdy musimy być szczególnie ostrożni, aby czynności       prawne pełnomocnika były dla nas w pełni prawnie skuteczne.

Mowa tu o przypadkach, gdy pełnomocnik ma być drugą stroną transakcji. Prywatnie czy zawodowo zawierane umowy kupna – sprzedaży, zamiany, pożyczki itp., ale również umowy o pracę, o dzieło czy zlecenia nie mogą być dokonywane z naruszeniem art. 108 Kodeksu Cywilnego, który stanowi :

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

W takich przypadkach, dla uniknięcia sankcji nieważności czynności prawnej, dokonanej z naruszeniem art. 108 KC konieczne są stosowne prawne zabezpieczenia. Czytaj dalej