Wykaz spraw sądowych prywatnej firmy to informacja publiczna.

Wykaz spraw wniesionych do sądu przez określony podmiot stanowi informację publiczną – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Pewien obywatel zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. o udostępnienie wykazu wszystkich spraw cywilnych wniesionych do sądu od 1 stycznia 2010 roku, w których pozwanym lub współpozwanym była A Sp. z o.o. Chciał też uzyskać odpisy zanonimizowanych orzeczeń dotyczących tej spółki wraz z uzasadnieniami, a także wykaz spraw cywilnych będących w toku.

Prezes Sądu Okręgowego w Ł. odmówił udostępnienia żądanych informacji, wskazując, iż co prawda orzeczenia wraz z uzasadnieniami stanowią informację publiczną, ale jako dokumenty wytworzone w ramach kompetencji władzy publicznej, nie zaś w charakterze nośników wiedzy o sprawach określonych podmiotów prywatnych.

Prezes podkreślił, że ustawa o dostępie do informacji publicznej służy zapewnieniu rzeczywistej transparentności działania podmiotów publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym, a także zapewnieniu równości obywateli w dostępie do szeroko rozumianych dóbr tworzonych za publiczne środki. Z tego powodu dokumenty wytworzone przez władzą publiczną, takie jak orzeczenia ich uzasadnienia, podlegają udostępnieniu tylko w zakresie publicznym, a więc po odjęciu elementów indywidualnych. Dokumenty takie podlegają więc anonimizacji, czyli usunięcia elementów dotykających sfery prywatności podmiotów niepublicznych. Tymczasem, jak zauważył Prezes Sądu Okręgowego, wniosek obywatela zmierzał do ustalenia wykazu spraw sądowych określonego podmiotu, a tym samym ewentualna anonimizacja nie odniosłaby zamierzonego celu. – Skarżący nie wnioskował więc o informację o sprawach publicznych, ale zmierzał do uzyskania wiedzy o sprawach sądowych określonego podmiotu prywatnego – podsumował Prezes Sądu.

Na zupełnie innym stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt II SAB/Łd 110/14), do którego skargę na odmowę udostępnienia wyroków wniósł obywatel.

Sąd stwierdził, że Prezes Sądu Okręgowego, jako organ wymiaru sprawiedliwości, jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej będącej w jego posiadaniu, zaś żądane dane polegające na wskazaniu spraw cywilnych toczących się przed sądem w zakreślonym okresie z udziałem wskazanego podmiotu oraz odpisy zanonimizowanych orzeczeń wraz z uzasadnieniem i informacją czy są one prawomocne, stanowią informację publiczną.

Uzasadniając swoje orzeczenie WSA zwrócił uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, iż prezes sądu kierujący sądem i reprezentujący go na zewnątrz jest organem władzy publicznej, i jest organem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Po drugie, w orzecznictwie nie ulega wątpliwości, iż orzeczenia sądowe – zarówno wyroki, jak i postanowienia – jako wydane w sprawie przez sąd w ramach jego działalności orzeczniczej opartej na przepisach powszechnie obowiązującego prawa są danymi publicznymi i podlegają udostępnieniu po ich zanonimizowaniu.

Sąd zaznaczył, że informacją publiczną są też takie dane wynikające z urządzeń ewidencyjnych w sądach, takie jak daty wniesienia pozwu, sygnatury akt, informacja czy orzeczenia wydane w sprawach są prawomocne, czy były kwestionowane w drodze środków zaskarżenia oraz podania wykazu spraw wniesionych przez określony podmiot, które są obecnie w toku.

źródło: Wykaz spraw sądowych prywatnej firmy to informacja publiczna – rp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>